TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Thông báo bảo vệ luận án cấp cơ sở và chuyên đề Tiến sĩ

Thông báo bảo vệ luận án chuyên đề Tiến sĩ

Ngày: 29/10/2020

Thông báo mở lớp Anh văn A1, A2 dành cho sinh viên năm 1 hệ Đại học chính quy năm học 2020-2021

Thông báo mở lớp anh văn A1, A2 dành cho sinh viên năm 1 hệ Đại học chính quy.

Ngày: 29/10/2020

Kết quả điểm thi anh văn xếp lớp đầu vào năm học 2020-2021

Kết quả điểm thi anh văn xếp lớp đầu vào năm học 2020-2021

Ngày: 27/10/2020

Thông báo mở lớp bổ túc kiến thức Anh văn tương đương B1

Thông báo mở lớp bổ túc kiến thức Anh văn tương đương B1

Ngày: 20/10/2020